PKN
Waalse Gemeente Arnhem-Nijmegen
 
Over ons

Over ons
Zondagmiddag, even voor vijf. Middenin de binnenstad stappen mensen de oude Waalse kerk in waar een vocaal kwartet nog even een 17e-eeuwse psalm doorzingt, die even later in de dienst gezongen zal worden. Bij de deur verwelkomt iemand de kerkgangers en deelt de tweetalige liturgieboekjes uit. De kosteres zet de glazen vast klaar voor de vin d’amitié.

Er is het één en ander veranderd sinds hier in 1751 voor het eerst een Franstalige dienst werd gehouden. Eeuwenlang is de Franse calvinistische traditie door elke generatie aan de volgende doorgegeven. Inmiddels is een kleine gemeenschap ontstaan die grotendeels bestaat uit mensen die ooit uit interesse of nieuwsgierigheid bij een Franstalige dienst zijn binnengelopen en die steeds vaker zijn teruggekomen omdat ze zich hier thuis voelen. Eens in de maand komen we bijeen op een zondagmiddag om 17 uur. Nog altijd is in de kerkdiensten de liturgie van een protestantse dienst te herkennen. Door medewerking van zangers en instrumentalisten en door het opnemen van vertalingen in het liturgieboekje is de dienst echter ook te volgen voor mensen die terug moeten vallen op hun middelbare-school-Frans. En bij de vin d’amitié na afloop en nu en dan bij een eenvoudige maaltijd ontstaat langzaam weer een gemeenschap.

Steeds houden we echter in het achterhoofd: deze gemeente is van oudsher een gemeenschap van refugiés, mensen die een toevlucht zochten omdat ze niet tot de gevestigde kerk(en) behoorden. Dus staat de deur open voor ieder die eens met ons mee wil vieren. Zonder te willen definiëren wat het precies inhoudt, is ons devies Aimer Dieu en français.
 
Strategisch Plan Strategisch Plan
Beleidsplan 2016 – 2019
Visie:
L'Église Wallonne d'Arnhem-Nimègue est un lieu ouvert de rencontre pour la liaison entre la foi, l'art et la culture.
Nous recherchons, apprenons et célébrons dans la tradition protestante francaise.

Startpunt 1-1-2016
- Visie is in 2014 geformuleerd
- Predikant via detacheringscontract dat loopt tot oktober 2018
- Kerkenraad, 4 pers. incl predikant
- Gemiddeld kerkbezoek,  23  aantal personen
- 2 diensten in Nijmegen
- Aantal leden die tenminste één keer in 2015 een kerkdienst hebben bezocht 18
- Aantal vrienden die tenminste één keer in 2015 een kerkdienst hebben bezocht 44
- Schoonmaak thans goed uitgevoerd, met mogelijkheid schoonmakend echtpaar meer te betrekken in de verhuur
- Website met ANBI gegevens op orde 

De Waalse kerken en de PKN
Te voeren discussie binnen de Waalse kerken en de PKN, centraal staat hierbij de notitie Kerk in 2025
- Tekort aan personen in bestuur is landelijk probleem
- Te zware vergadercultuur
- Noodzaak  van samenvoegen van (Waalse) kerken
- Naar 3 of 4 Waalse kerken of zelfs één Waalse kerk
Onvermijdelijk om met een aantal kerken samen te gaan werken en één goedbemande kerkenraad te vormen, een College van Diakenen en een College van Kerkrentmeesters met verstand van zaken..

Duurzaamheid in het beleid door:
- vernieuwen verwarmingketels en hoger rendement
- thermostaten op afstand via app te bedienen
- isoleren dak, via door Monumentenzorg geadviseerde materiaal

Het voortzetten van de kerkdiensten met de volgende kenmerken:
- in het Frans met vertaling in het liturgieboekje
- 1x per maand  in Arnhem,     2 x per jaar in Nijmegen
- korte preek
- muzikale medewerking of via andere vorm van culturele uiting
- vin d’amitié   

2016 en 2017 jaren van diepte investeringen:
- verwarming – 2016
- geluidsinstallatie – 2016
- dakisolatie – 2017
- verbetering inrichting liturgisch centrum van kerkzaal -2016 /2017
- aanschaf kistorgel – 2016
- onderhoud gebouw op punten waar Monumentenzorg heeft geadviseerd 2016 / 2017
- toilettenblok 2017

Financiën
Diepte investering betalen door in te lopen op eigen vermogen
Niet  te  ambitieuze verhuur plannen meer, om meer investeringen in gebouw en betaalde inzet van medewerkers  te voorkomen.

Kringen
2 Portes ouvertes, resp. in Velp en Oosterbeek
Welkomstgroep

Het gezicht naar buiten:
- verhuren kerkgebouw aan DGA en EBG of beter gezegd het delen van ons gebouw met deze gemeenten.
- verhuren van het gebouw voor events, maar niet actief zich profileren als verhuurder.
- deelname zomerdiensten samen met DGA en Parkstraatgemeente
- vertegenwoordiging bij platform migranten kerken.
- vertegenwoordiging in Raad van Kerken.
- deelname aan de Kerkennacht,  eenmaal per twee jaar
- via de websites
- publicaties in Kerkperspectief
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.